English Version
当前位置: 首页 » 专业技术岗位聘用 » 新闻通知 关于2020年专业技术岗位晋升/续聘工作的通知 发布时间:2020-05-06

  2020年专业技术岗位晋升及续聘工作现已启动。具体内容详见学校信息门户相关通知。


                                                                                                         人才人事处
                                                                       2020年5月6日