English Version
当前位置: 首页 » 服务指南 » 社会保险 个人权益查询说明(社会保险证明) 发布时间:2013-10-17

                                  

附:①社会保险网上系统个人登录口
      ②社会保险个人用户网上查询系统使用流程
      
③北京市社会保险个人权益记录查询申请表
 
     ④服务电话:58802168    陈绍峰